Telefoonnummer

0623111150

Email

info@samtosha-praktijk.nl

Algemene Voorwaarden

 

Als u een afspraak maakt voor een massage, behandeling of activiteit die aangeboden wordt in mijn praktijk, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 • Alle genoemde prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven.
 • De behandeling dient na afloop via contante betaling of desgewenst via een tikkie te worden voldaan. Biljetten groter dan € 50,- worden niet geaccepteerd.
 • Samtosha-Praktijk verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Is er dus sprake van een medische klacht, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dien je dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanloop om het te worden, vraag ik je dit te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling aan te geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. jezelf.
 • Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelend arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat je geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden of behandeling kunt ontvangen, zal vooraf aan elke behandeling een korte intake afgenomen worden.
 • Indien de Samtosha-Praktijk niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage/behandeling.
 • Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige hart en vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting, voorgenomen en eerste 3 maanden van een zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage en behandeling bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.
 • Bij het maken van een afspraak/behandeling wordt altijd je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. Gegevens die je voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Samtosha-Praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de praktijkruimte.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de Samtosha-Praktijk verklaart daarmee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
 • Samtosha-Praktijk kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage of behandeling die ik aan je geef.